ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา

dot
dot
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletสภานักบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletข้อมูลที่จำเป็น
bulletเช็คเมลHotmail
dot
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
dot
bulletแจ้งเพิ่ม/ลดการเป็นผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ online
bulletตรวจค้นผู้ประกอบการ VAT
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม online
bulletจองชื่อนิติบุคคล

ยินดีต้อนรับ สู่   บริษัท ปาณิตาการบัญชี  จำกัด ( รบกวนติดต่อ เบอร์ 074-894815-16 )

           สำนักงานฯเป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริการจดทะเบียนธุรกิจ ในอำเภอหาดใหญ่  และจังหวัดในภาคใต้  โดยเราเน้นหลักการและนโยบายที่สำคัญในการที่จะจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์โดยตรงสำหรับกิจการที่เป็นลูกค้าของเรา  เพราะนอกจากที่กิจการจะมีบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  กิจการยังสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน   สำนักงานบัญชี เปิดบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับผู้บริหารมายาวนานและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้รับทำบัญชีของผู้ประกอบการที่มีอุปการคุณ และสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความต้องการใช้ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ และเรารับทำบัญชีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นการพัฒนาและความก้าวหน้าของผู้บริหาร และเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกๆทาง ผู้บริหารจึงจัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี เต็มรูปแบบตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการและดำเนินกิจการรับทำบัญชี สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ทุกประเภท

           เราให้บริการบัญชี ด้วยความเข้าใจคนบ้านเรา ด้วยมาตรฐานวิชาชีพเดียวกับสำนักงานในกรุงเทพฯ  และเรายังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของเรา เพื่อเป็น  " สำนักงานบัญชีคุณภาพ " ซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

    

No article here !
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด 109 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-894815-16 โทรสาร 074-894817 รับทำบัญชี วางระบบ ตรวจสอบบัญชี บริการทางด้านภาษีอากร ยื่นแบบแสดงรายการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า >>>>>>>>>>> ใช้บริการสำนักงานในกรุงเทพฯ โปรด คลิ๊ก