ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา

dot
dot
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletสภานักบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletข้อมูลที่จำเป็น
bulletเช็คเมลHotmail
dot
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
dot
bulletแจ้งเพิ่ม/ลดการเป็นผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ online
bulletตรวจค้นผู้ประกอบการ VAT
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม online
bulletจองชื่อนิติบุคคล
เกี่ยวกับเรา

            

                                                                                                                                                                   บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด     ถูกตั้งขึ้นรองรับการเติบโต ของ" สำนักงาน ปาณิตา " จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตามลำดับ   แต่เดิม เราเป็นสำนักงานเล็ก ๆ มีลูกค้าไม่กี่ราย ตั้งสำนักงานย่านถนนหรรษา  ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเราถือเป็นเรื่องสำคัญ  เราจึงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราเป็นสำนักงานระดับแนวหน้าทั้งในเรื่องบริการและคุณภาพของงาน

             

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด 109 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-894815-16 โทรสาร 074-894817 รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการทางด้านภาษีอากร ยื่นแบบแสดงรายการ