ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา

dot
dot
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletสภานักบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletข้อมูลที่จำเป็น
bulletเช็คเมลHotmail
dot
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
dot
bulletแจ้งเพิ่ม/ลดการเป็นผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ online
bulletตรวจค้นผู้ประกอบการ VAT
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม online
bulletจองชื่อนิติบุคคล
บริการของเรา article

         

 

BOOK KEEPPING/รับทำบัญชี article

งาน รับทำบัญชี  และเป็น ที่ปรึกษาในการ จัดทำบัญชี และภาษีอากร   และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับ งานบัญชี ของกิจการทุกประเภท งานจัดทำและ บริการยื่นภาษี อากรทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม  

AUDIT/ตรวจสอบบัญชี/และตรวจสอบรับรองบัญชีarticle

รับ ตรวจสอบบัญชี ประจำปี   โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  วางระบบบัญชี  ตรวจสอบบัญชีภายใน งานตรวจสอบ และ รีวิวภาษีอากรของนิติบุคคล 

BUSINESS REGISTER/จดทะเบียนธุรกิจarticle

รับจดทะเบียน  ตั้ง  แก้ไข  เลิกบริษัท และ เปลี่ยนแปลง ทุกประเภท บริษัท ห้าง ฯ  กับกรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร รับจดทะเบียน อย.   เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรขอใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าว 
column4
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด 109 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-894815-16 โทรสาร 074-894817 รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการทางด้านภาษีอากร ยื่นแบบแสดงรายการ